Programa Joves x l'Ocupació

L'Ajuntament de Figueres promou a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà cursos de formació del programa Joves x l'Ocupació, avalats pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i dirigits a col·lectius de joves amb dificultats d'integració laboral.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.

Aquest curs està composat dels següents mòduls:

  • Mòdul formatiu professionalitzador 1: Servei bàsic de restaurant i bar (80h)
  • Mòdul formatiu professionalitzador 2: Aprov. Begudes i menjars ràpids (60h)

del curs PROFESSIONALITZADOR DE NIVELL 1 "Iniciació tasques bàsiques de restaurant i bar" (235h) pel programa Joves per l'Ocupació que ha d'acollir a 20 joves participants d'entre 16 a 25 anys.

 

S’inclouen els mòduls:

  • Mòdul f. professionalitzador 1: Servei bàsic de restaurant i bar (80h)
  • Mòdul f. professionalitzador 2: Aprov. Begudes i menjars ràpids (60h)
    Exclouen els altres mòduls

El nombre de participants i les hores totals de formació:

        20 alumnes. (140 h/alumne)

 

Organització dels 2 mòduls professionalitzadors (140h):

Mòdul formatiu professionalitzador 1: Servei bàsic de restaurant i bar (80h).

   1-UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració (20h)

   2-UF0058: Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei (20h)

   3-UF0059:Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant (40h) 

 

Mòdul formatiu professionalitzador 2: Aprovisionament, begudes i menjars ràpids (60h).

   1-UF0060:Aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar (20h)

   2-UF0061:Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar (40h)

 

© 2019 ESCOLA NOVES OPORTUNITATS AFPAE Política de Privacidad - Borsa de Treball - Contacte Webderenting