Diploma d'Especialització Dual en Cuina i Serveis de Restauració

L'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà i la Fundació Universitat de Girona imparteixen a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà un Diploma d'Especialització de Formació Específica en Cuina i Serveis de Restauració.

El curs, de 1.000 hores de durada, té com a objectiu capacitar els alumnes de forma polivalent per inserir-se laboralment amb garanties.

El curs pretén complir amb dues necessitats bàsiques: Una quantitat d'hores formatives suficients per assentar una bona base i una diversificació de formació en cuina i en cambrer per aconseguir professionals més polivalents dins el sector.

La competència general d'aquest curs consisteix en dotar a l'alumne de coneixements teòrics i pràctics per poder desenvolupar correctament les activitats pròpies del lloc de treball, incloses les normes de riscos laborals i d'higiene, i facilitar la seva incorporació al mercat laboral. Per aquest motiu, els alumnes passen gran part del curs realitzant classes pràctiques. Entre altres formacions s'encarreguen de cuinar i servir el menjador del restaurant d'aplicació de l'escola.

© 2019 ESCOLA NOVES OPORTUNITATS AFPAE Política de Privacidad - Borsa de Treball - Contacte Webderenting