l'Escola de Noves Oportunitats AFPAE

Presentació

L'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà AFPAE, és una entitat sense ànim de lucre que durant més de vint anys ha vingut oferint formació ocupacional multi disciplinar a la ciutat de Figueres. La nostra entitat ha dirigit l'Escola d'Hostaleria des dels seus inicis a l'antiga escola de Vilamalla i els darrers deu anys al Centre d'Hostaleria de Figueres.

Actualment ens especialitzem en la formació ocupacional, impulsem actuacions educatives i professionalitzadores alternatives per a joves i adults que, per la seva situació personal i de recorregut de fracàs i abandó, no encaixen en les diverses ofertes d'ensenyament reglat. Persones que es troben desvinculades dels circuits educatius ordinaris i/o en risc d'exclusió social i dificultats laborals.

La nostre trajectòria com a centre d'hostaleria ens ha constituït com a referent entre els empresaris del sector de la comarca. Aquest fet afavoreix la comunicació entre la nostra entitat i el sector empresarial, per així afavorir la plena inserció del nostre alumnat.

Treballem l'acompanyament integral dels nostres alumnes i ens enfoquem a millorar tant les competències formatives i laborals, com les habilitats personals per afrontar i millorar la seva ocupabilitat.

 

Organigrama de l'Escola

L'Escola està gestionada per l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà (AFPAE), una associació sense ànim de lucre fundada l'any 1994. Els seus actuals socis són:

L'Ajuntament de Figueres
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà
La Cambra de Comerç de Girona
La Fundació Privada Miquel
L'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà
L'Associació de Pastissers Artesans de la Província de Girona
Els Flequers Artesans de les Comarques Gironines
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà
 

Equip de l'Associació per la Formació Professional a l'Alt Empord

 

Coordinadora General

Administració
Professora
Professora
Professor

 

 

 

 

Sandra Gard

Tania Medinilla
Montserrat Musqueras
Montse Brugat
Carles Gallardo

Jaume Llopart

Tiziana Rico

Santi Monroig

 

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de l’escola defineix la política de qualitat com el marc essencial per la continuïtat i creixement de l'escola:

L'Escola AFPAE té com a principal objectiu la formació d'alumnes interessats en el ram de l'hostaleria, per així cobrir la mancança de personal professional d'aquest sector dins la comarca de l'Alt Empordà.

D'aquesta manera facilitem la recerca de personal a tots els empresaris del sector hoteler .

La Direcció considera estratègic implantar i mantenir un sistema de qualitat que asseguri el compliment dels requisits i les expectatives dels nostres clients. I per això descriu els següents principis:

  • Un servei de qualitat: La qualitat final del servei i la formació donada per l'escola  és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, seguiment , correcció i  millora contínua durant tota la prestació del servei.
  • Principis de la qualitat: Per aconseguir un servei de Qualitat, tots els nivells de l'Organització cal que compleixin els requisits del sistema de qualitat
  • La qualitat a la feina: La Qualitat és un objectiu comú a tot el personal de l'Escola. Cada treballador de l'Escola és responsable de la qualitat de la seva feina.
  • Tasca individual del treballador: Cadascuna de les àrees i Departaments han de tenir present que són clients o proveïdors d'altres.
  • Implantació de  la Política de la Qualitat: El Responsable de Qualitat ha d'impulsar  la implantació de la política i els objectius de Qualitat, comprovant la seva execució mitjançant auditories internes.
  • Formació i reciclatge: Amb la finalitat de complir aquests principis, la Direcció considera prioritàries, la formació i el reciclatge de tot el personal.
  • Satisfacció del client i alumnat: El Sistema de Qualitat es revisarà i millorarà amb la informació que s'obtingui de la percepció dels clients sobre els serveis rebuts. El Centre vetlla per la satisfacció de l'alumnat.
  • Requisits del client: L’escola vetllarà per complir els requisits del client pel que fa a la sol·licitud, prestació i seguiment del servei i dels cursos de formació ocupacional. La Direcció, cap d’estudis o professorat informaran als alumnes i professors els requisits del client, especificats a la documentació emesa pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i ubicada al despatx de Direcció.

© 2019 ESCOLA NOVES OPORTUNITATS AFPAE Política de Privacidad - Borsa de Treball - Contacte Webderenting